Eenvoudig en voordelig lokale energie opwekken

Bossche Windmolen West

Wil je investeren in het opwekken van je eigen Bossche groene windenergie? De Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West (Coöperatie BWW) gaat een coöperatieve windmolen realiseren op bedrijventerrein De Rietvelden in ‘s Hertogenbosch. Huishoudens en bedrijven in de omgeving van de windmolen* kunnen lid worden van de coöperatie. Leden ontvangen goedkope, groene en lokaal opgewekte stroom van hun eigen windmolen. En dat zolang deze er staat: minstens 20 jaar.

Bosschenaren werken samen aan een schone, duurzame toekomst voor de stad en besparen zo’n 40% op hun stroomrekening. Deelnemers van de coöperatieve windmolen hoeven geen energiebelasting te betalen over de zelf opgewekte stroom. De terugverdientijd van je investering is daardoor ongeveer 6 jaar: vaak beter dan die van zonnepanelen op eigen dak.

*in de postcodegebieden 5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224 en 5231

WIE IS COÖPERATIE BWW?

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West is een energiecoöperatie voor én door Bosschenaren. Met ons initiatief dragen wij actief bij aan een klimaat neutrale stad in 2050. Op bedrijventerrein De Rietvelden bouwen we samen de eerste coöperatieve windmolen van ’s-Hertogenbosch: de Bossche Windmolen West. Deze windmolen is onderdeel van toekomstig Windpark De Rietvelden dat uit 4 windmolens zal bestaan. Met de coöperatieve windmolen zorgen we ervoor dat de voordelen die energiebesparing en groene energie opleveren, terechtkomen bij de mensen die het meest met het windpark te maken krijgen: omwonenden en kleine bedrijven in de directe omgeving. Coöperatie BWW heeft geen winstoogmerk; de coöperatie wordt op vrijwillige en onbezoldigde basis gerund door een aantal betrokken en gedreven burgers.

(foto: Eric van Nieuwland)

Voor meer info

Hoe werkt het?

Coöperatie BWW splitst de windmolen op in duizenden stukjes: Bossche Windmolen Delen (BWD’s). Leden kunnen een of meerdere BWD’s kopen en hebben recht op een deel van de stroom die de windmolen opwekt. Als medio 2019 de windmolen wordt gebouwd, betalen leden  € 190 per BWD en daarna jaarlijks € 9,50 onderhoudsbijdrage per aangeschaft deel. Afhankelijk van de hoeveelheid wind krijgen ze per BWD ongeveer 250kWh per jaar geleverd. Gewoon via hun  huidige aansluiting. De BWD’s zijn verhandelbaar bij verhuizing of overlijden.

Ja, ik investeer