Windenergie

Windenergie is de komende 20 jaar een van de belangrijkste duurzame bronnen van elektriciteit voor Nederland. Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen. Ruim 70% van de Nederlanders is voorstander van windenergie. De grootste potentie heeft wind op zee, maar om op duurzame wijze in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien is ook het bouwen van windmolens op land noodzakelijk. Door middel van koppelingen met buurlanden, onder andere via een kabelnetwerk op de Noordzee, kunnen pieken en dalen in de windenergieproductie worden opgevangen en kunnen de kosten scherp dalen.

 

Placeholder image

Bossche Windmolen West

Wil je investeren in het opwekken van je eigen Bossche groene windenergie? De Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West (Coöperatie BWW) gaat een coöperatieve windmolen realiseren op bedrijventerrein De Rietvelden in ‘s Hertogenbosch. Huishoudens en bedrijven in de omgeving van de windmolen* kunnen lid worden van de coöperatie. Leden ontvangen goedkope, groene en lokaal opgewekte stroom van hun eigen windmolen. En dat zolang deze er staat: minstens 20 jaar. Bosschenaren werken samen aan een schone, duurzame toekomst voor de stad en besparen zo’n 40% op hun stroomrekening. Deelnemers van de coöperatieve windmolen hoeven geen energiebelasting te betalen over de zelf opgewekte stroom. De terugverdientijd van je investering is daardoor ongeveer 6 jaar: vaak beter dan die van zonnepanelen op eigen dak. *in de postcodegebieden 5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224 en 5231

Lees meer Ja, ik investeer
Windenergie