Meer monumentale bomen in Noord-Brabant

Monumentale bomen van de toekomst

Monumentale bomen zijn bijzonder waardevol voor onze natuur en het klimaat. De opname van C02 en de productie van zuurstof is bij één monumentale boom tot meer dan 100 keer groter dan bij een boom in het bos.

Het project Monumentale bomen van de toekomst gaat in het najaar van 2019 tientallen bomen planten in de Maashorst gemeenten. Daarvoor is financiële steun van de Provincie Noord-Brabant en de betreffende de gemeenten verkregen. Wij hopen uiteindelijk ook op andere locaties in Noord-Brabant toekomstige monumentale bomen te planten.

Bomen zijn van levensbelang voor mensen en dieren. Als deze bomen goede en voldoende ruime groeiplaatsen hebben, kunnen zij tot volle wasdom uitgroeien en daarna jaren met dit beeld blijven pronken. Het worden bomen die meerdere generaties overleven, die iedereen kent van kinds af aan, waar verhalen over worden verteld, herkenningspunten in het landschap zijn en bomen die worden omarmd en gefotografeerd door liefhebbers. Dit worden monumentale bomen genoemd.

Wij gaan nieuwe monumentale bomen planten. Hiervoor hanteren we strenge eisen. De boom moet voldoende vrij in het landschap komen te staan. Daarbij wordt de groeiplaats verbeterd, een fysieke afscheiding aangebracht en nazorg uitgevoerd. Ook wordt de boom beleidsmatig beschermd. Zo krijgt de boom ook echt de kans om uit te groeien tot een volwassen en uiteindelijke monumentale boom.

Het projectplan

Het projectplan Monumentale bomen van de toekomst is opgesteld door Orbis en Vermeulen Boomadvies. De landelijke Bomenstichting is partner van het project. Samen hebben zij alle kennis en ervaring om het planten van toekomstige monumentale bomen te doen slagen. Zij verzorgen het proces van financiering tot aanplant. De aanplant wordt door lokale bedrijven uitgevoerd of begeleid wanneer andere partijen bij het planten betrokken willen zijn. In zoveel mogelijk gevallen willen we kinderen of bewoners uit de buurt betrekken bij de aanplant.

Voor meer informatie neem contact op met: roel@vermeulenboomadvies.nl. 

De eerste boom

Op landgoed Nabbegat in Zeeland is vorig jaar de eerste boom geplant. Op 10 november 2018 vond de plantdag van deze toekomstige monumentale boom plaats. Een tamme kastanje is geplant op het landgoed Nabbegat in Zeeland, gemeente Landerd. Op de regenachtige zaterdagmiddag hebben 17 kinderen van het buurtschap ‘Vur d’n Berg’ de boom geplant. Hierdoor is het een echte buurtboom geworden. Niet alleen heeft de boom alle ruimte en een goede groeiplaats gekregen. Ook zijn er zoveel mensen direct bij betrokken dat zij zullen zorgen voor bescherming en behoud van de boom voor de volgende generatie.

Lees meer over de buurtboom