Stook mee in de CO2-handel - word een Carbonkiller

Carbonkiller

CO2-rechten kopen en vernietigen, Carbonkiller maakt het mogelijk.

Vernietig CO2-rechten

Carbonkiller maakt het voor iedereen mogelijk om CO2-rechten te kopen. Deze worden bij aankoop door Carbonkiller vernietigd. Die CO2 kan dan niet meer door de industrie worden uitgestoten. Hoe meer mensen, bedrijven en organisaties CO2-rechten opkopen, hoe moeilijker het wordt voor de mega-vervuilers om nog CO2 uit te stoten.

Extra uitleg: Het emissiehandelssysteem (EU-ETS) werkt niet goed genoeg. Er zijn namelijk te veel emissierechten op de markt. Het overschot zorgt ervoor dat de financiële prikkel voor investeringen in schonere productie uit blijft. Met als gevolg dat de grootste vervuilende bedrijven blijven stoken en uitstoten. De politiek bouwt het aantal emissierechten elk jaar een beetje af. Dat gaat veel te langzaam! Daarom voeren wij actie! Buy out the Bubble  Als je CO2-rechten koopt verklein je de uitstootruimte voor bedrijven en geef je een belangrijk politiek signaal af. Je investeert zo in het emissiehandelssysteem en hebt dan een legitiem recht om te eisen dat het systeem daadwerkelijk moet leiden tot minder CO2-uitstoot.Politici moeten weten dat ze niet achterover kunnen leunen, maar dat ze hard aan het werk moeten om ervoor te zorgen dat het emissiehandelssysteem heel snel veel beter gaat werken. Samen schudden we de politiek wakker!

Voor meer info zie site Carbonkiller

GEEF EEN TON CADEAU

Maak je vriend(in), geliefde, familielid of collega blij met een ton(netje) CO2. Geef CO2-rechten weg als cadeau. Die CO2 kan dan niet meer door de mega-vervuilers worden uitgestoten. Dat is leuk voor de feestneus en voor moeder natuur.

1 ton CO2 cadeau

Carbonkiller

Koop via Carbonkiller CO2-rechten. Deze worden bij aankoop door Carbonkiller vernietigd. Zo verklein je de uitstootruimte voor industriële megavervuilers en geef je een belangrijk politiek signaal af. Klik op Ja, ik vernietig CO2-rechten. 

Ja, ik vernietig CO2-rechten