Compenseer je CO2, plant een boom!

Trees for All

Je CO2-emissie compenseren door de aanplant en bescherming van bomen. Trees for All (voorheen Trees for Travel) is een stichting en erkend goed doel met CBF-Keur. Jouw bijdrage voor CO2-compensatie en het planten van bomen investeert Trees for All in de aanleg van nieuw bos en de bescherming van bestaand bos. Deze projecten leveren extra inkomsten op voor de lokale bevolking en dragen bij aan herstel van natuur en milieu. De stichting is opgericht in 1999 en heeft inmiddels al miljoenen bomen en struiken geplant.

 

De missie van Trees for All

De missie van Trees for All stelt mens, milieu en meerwaarde centraal, zoals ook terug is te zien in het logo van Trees for All. De  boom en haar meerwaarde staat voor Trees for All centraal. Dit betekent aandacht voor de symbolische, recreatieve, ecologische, sociale meerwaarde van bos en bomen.

Trees for All ontwikkelt en ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Deze projecten hebben een  ecologische en sociaaleconomische meerwaarde voor de samenleving. Door het beschermen en aanplanten van bossen verbeteren de inkomenspositie en levensomstandigheden van de lokale bevolking en vermindert de atmosferische CO2. Door een relatie te faciliteren tussen de projecten en de deelnemers dragen we bij aan bewustwording van onze onderlinge verbondenheid, afhankelijkheid én daarmee de invloed van menselijk handelen op het klimaat.

De versterking van het broeikaseffect hangt direct samen een aantal wereldwijde problemen. De armste groepen in de wereld worden het hardst getroffen door klimaatverandering. Trees for All wil hen weerbaar maken door ervoor te zorgen dat er minder CO2 in de lucht komt en dat de natuur zich kan herstellen.

Zie voor meer info...

Doe mee: plant een boom

Een boom is naast een bijzonder cadeau ook een concrete bijdrage aan de wereld van morgen. Bomen bieden bescherming, zuiveren de lucht van het broeikasgas CO2, produceren zuurstof, leveren vruchten, hout, ze bieden onderdak en bescherming en gaan uitdroging en erosie van de bodem tegen. Je kunt via onderstaande link je eigen bijdrage leveren, van Trees for All krijg je dan direct een donatiebewijs.

Plant een boom