MVO Nederland versnelt de route naar de nieuwe economie.

MVO Nederland

MVO Nederland is het grootste duurzame bedrijvennetwerk in Europa. Samen met 2500 ondernemers vormen we een beweging die de overgang naar een nieuwe economie versnelt. Een gezonde economie waarin positieve financiële resultaten samengaan met de zorg voor onze planeet en mensen. We gaan voor maximale impact, nationaal en internationaal.

MVO loont

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot betere financiële prestaties, op korte én lange termijn. 'Doing good' op mens- en milieugebied leidt dus tot 'doing well' op financieel gebied.

In een aantal gevallen draagt MVO direct bij aan lagere kosten en hogere omzetten. Bijvoorbeeld door energiebesparing of door een groeiend klantenbestand. Andere voordelen van MVO zijn alleen indirect zichtbaar. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat bedrijven die veel aan MVO doen een lager ziekteverzuim hebben. Hier is dan sprake van een indirect verband tussen MVO en winst.

Meer over MVO loont

Starten met MVO

Op elke afdeling van uw bedrijf zijn er quick wins te halen. U maakt het verschil wanneer u verschillende MVO-acties met elkaar verbindt en u richt op de vraagstukken die voor uw organisatie belangrijk zijn. Wij helpen u op weg van start naar beleid.

Voor meer informatie