Over Beat the Carbon

Met de website Beat the Carbon helpen we mensen, organisaties en bedrijven die hun CO2-emissies willen verminderen en/of compenseren. Op deze site vind je daartoe tal van mogelijkheden. Bijvoorbeeld verwijzingen naar rekentools om de eigen CO2-emissie te berekenen, of de weg waarlangs je emissierechten kunt opkopen binnen het EU-emissiehandelssysteem en deze vervolgens kunt laten vernietigen, of compensatie-mogelijkheden zoals door te investeren in projecten die de CO2-uitstoot reduceren in ontwikkelingslanden. Ook vind je er informatie over de mogelijkheden om te investeren in (eigen) zonnepanelen en meedoen aan het realiseren van windmolens. Ook kun je je CO2-emissie verlagen door het aanpassen van wat je eet. Ook daarvoor vind je handreikingen op deze site. Daarnaast biedt de site ook inhoudelijke informatie over het klimaatvraagstuk: oorzaken en oplossingen. En natuurlijk verwijzingen naar relevante instanties en organisaties.

's-Hertogenbosch

Zoals hiernaast al wordt geschreven: de mensen achter Beat the Carbon wonen in 's-Hertogenbosch. Daarom richten we ons met deze site in eerste instantie op de inwoners van deze gemeente. Maar natuurlijk is veel van de informatie die deze site biedt interessant en toepasbaar voor iedereen die de site bezoekt. We zullen na de eerste ervaringen in onze eigen gemeente verder werken aan de verbreding van het aanbod op deze site.

's-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050

Stichting Beat the Carbon is een door de belastingdienst erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent onder andere dat giften aan Beat the Carbon aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Giften aan Beat the Carbon kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer:

NL41 RBRB 0706 5153 82, t.n.v. Beat the Carbon.

Belastingdienst/ANBI