19 nov 2019

CO2-budget helpt effectief om klimaatdoelen te halen

Onlangs verscheen een pittige veiligheidsanalyse over de snel groeiende klimaatontwrichting op Aarde. Het rapport werd  gepubliceerd door het Instituut Breakthrough in Australië. De nieuwe analyse van de grote gevaren die nu voor de mensheid dreigen zou elke politicus, van lokaal tot mondiaal, nog vandaag moeten lezen.We zitten dus in een zeer gevaarlijke tijdklem, waardoor we in 10 jaar een zeer drastische CO2-reductie moeten bereiken. Gezien alle mitsen en maren gaat dat met de huidige plannen niet lukken, en zeker niet met ‘ons Klimaatakkoord’. Daarom zijn nu creatieve andere maatregelen en middelen nodig. Gelukkig is er al jaren onderzoek gaande naar quotering ofwel rantsoenering, voor het moment dat we ons bijna geen raad meer weten.

Werkgroep Voetafdruk NL

De Werkgroep Voetafdruk Nederland maakte een nota en notities van de ontwikkelingen in Europa met CO2-quotering/rantsoenering, later uit te breiden naar een Voetafdruk-budget om zo ook land- en ruimtegebruik binnen het systeem te brengen. Zie deze bijlage – met op pag. 8 een Stappenplan – en verder op www.voetafdruk.eu .

i q d

Deel dit bericht via: